Лего конструювання

Лего-конструювання

 

Конструювання — це діяльність, що має моделюючий характер. Засоби Лего дають змогу дитині моделювати навколишній простір у самих істотних рисах і відносинах. Така специфічна спрямованість своєрідно впливає на психічний розвиток дітей дошкільного віку.

 

Насамперед, конструювання сприяє розвитку у дитини образного й елементів наочно-схематичного мислення, формування у неї уявлень про цілісні образи предметів навколишнього світу. Адже під час створення конструкції, тобто моделі певного реального об’єкта, якість його сприйняття у дитини значно підвищується.

 

В процесі навчання учні знайомляться з елементами конструктора, принципами дії та застосування простих механізмів, складають моделі за схемою та найпростіші творчі моделі без схеми, моделі за зразком для виконання певних дій.

 

В процесі розвитку конструкторських здібностей дитині доводиться розв’язувати цілу низку практичних проблем: як будувати, чому так, а не інакше, у якій послідовності виконувати завдання тощо. При розв’язанні цих проблем у дитини формуються початкові уявлення про простір, про мінливість просторових відносин, про переміщення, що спричиняють зміни в розташуванні об’єктів тощо.

 

Дуже важливим є позитивний вплив конструювання на оволодіння загальними способами дій у різних видах діяльності, зокрема на розвиток і вдосконалення зорово-моторної координації. Діти вчяться планувати свою діяльність для досягнення певної мети, діяти двома руками під контролем зору, виконувати завдання до кінця, долаючи труднощі різного характеру, опановуючи прийоми виконання практичної діяльності. Навички, отримані на заняттях з конструювання, сприяють моральному вихованню дітей. Вони вчяться поважати дорослих та товаришів, ділитися матеріалами, допомагати один одному, вирішувати проблемну ситуацію спільними зусиллями. Усе це свідчить про величезні потенційні розвивальні можливості конструктивної діяльності.

 

Вік дітей: 6-8 років

 

Філії:

– Володимирівський ЗЗСО Широківської СР (керівник Фєдосєєва Л. Ю.)

– Петропільський ЗЗСО Широківської СР (керівник  Радченко І. О.)

– ДНЗ (ясла-садок) № 94 “Перлина” ЗМР (керівник Матвієнко Т.С.)