МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота в Центрі «Грані» – це система цілеспрямованого професійного зростання педагогічних працівників, орієнтована на постійне примноження педагогами теоретичних знань та практичних навичок і вмінь з метою підвищення рівня професійної компетентності педагогів, підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу закладу.

Основними завданнями методичної роботи в Центрі є:

  • програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямів діяльності;
  • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення високої якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження нових педагогічних технологій, навчальних програм нового покоління;
  • розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
  • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем позашкільної освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки, перспективного педагогічного досвіду;
  • виявлення, вивчення й оцінка результативності педагогічного досвіду в Центрі «Грані», узагальнення і поширення перспективних здобутків;
  • розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій;
  • підготовка до атестації педагогічних працівників;
  • координація інформаційно-методичної діяльності та організаційно-масової роботи районних, міських позашкільних навчальних закладів Запорізької області.