Розробка, конструювання та виготовлення приладів з ЧПУ

Розробка, конструювання та виготовлення приладів з ЧПУ

 

Актуальність вивчення пов’язана зі стрімким розвитком використання приладів з числовим програмним керуванням (ЧПК). Які не тільки використовуються у традиційних для такого устаткування виробничих сферах (металообробка, хімічна промисловість, деревообробка, машинобудування), а і у поліграфії, медицині, та навіть, у будинках та квартирах людей у вигляді автоматизованих пристроїв, інтернет-речей. Розробка та програмування таких приладів неможливі без усвідомлення принципів побудови, програмування та роботи такого устаткування. Оскільки ця галузь стрімко розвивається, потреба у кваліфікованих фахівцях на ринку праці досить значна. Зараз можна спрогнозувати її подальший зріст, а тому опанування навичками та компетенціями у цій сфері є важливим при подальшому вступі до профільних спеціальностей у ВНЗ. Також це може стати поштовхом до майбутнього вибору професії учнівською молоддю.

 

Формування необхідних навичок і компетенцій є комплексним, складним і тривалим процесом, що пов’язує розуміння електронної схеми устаткування, програмної частини, конструктивних особливостей та параметрів кінематичної системи. Також необхідним є накопичення знань з матеріалознавства і теоретичних основ механіки.

 

На заняттях гуртка використовуються різноманітні методи навчання, серед яких перевага надається інтерактивним та ігровим методам. Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні матеріали, тестові картки, технічні засоби навчання. Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до змагань та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців.

 

 

Вік дітей: 14-18 років.

 

Запис до гуртка за посиланням

 

Заняття безкоштовні!