Технічний дизайн

Технічний дизайн

 

Технічний дизайн — це діяльність, що має творчий характер. Знання з основ дизайну дають змогу дитині моделювати навколишній простір в самих істотних рисах і відносинах. Така специфічна спрямованість своєрідно впливає на психічний розвиток дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

 

Насамперед, дизайн (художнє конструювання) сприяє розвитку  образного й елементів наочно-схематичного мислення, формує уявлення про цілісні образи предметів навколишнього світу. Дизайн сьогодні став неодмінним компонентом масової та елітарної культури, його вважають творчістю майбутнього.

 

Новизна навчальної програми полягає у розвитку конструктивних здібностей на комплексному принципі, які передбачають: інтегрований підхід до формування знань дітей у всіх сферах життєдіяльності людини; спрямованість розвивальної діяльності не на окремі конструктивні уміння, а на формування механізму діяльності, забезпечення її мотиваційного, орієнтувального, цільового та операційно-технічного аспектів.

 

Особливість програми полягає в її полі функціональності. До традиційних завдань з образотворчого мистецтва додаються творчі, які розвивають навички роботи з фактурою, відображенням матеріальності предметів, елементами тиражної графіки, рельєфної та об’ємної пластики, книжкової графіки та паперопластики.

 

Програма з «Технічний дизайн» сприяє формуванню позитивної мотивації до конструктивної діяльності, активного включення дитини в процес гри, створює основу для формування учбових навичок.

 

Для першого року навчання головним завданням є  з малюнку, живопису, композиції. Роботи виконуються олівцями, фарбами, пластиліном, папером, може використовуватись змішана техніка. Основні види робіт гуртка – роботи з натури, по пам’яті, за спостереженням, за уявою, композиційна та декоративно-стилізована.

 

Вік дітей (перший рік навчання): 6-8 років

 

Запис до гуртка за посиланням

 

Заняття безкоштовні!