«The World Cafe» у Центрі «Грані»

«The World Cafe» у Центрі «Грані»

    10 вересня 2020 року у КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» Запорізької обласної ради в інтерактивному форматі відбулось засідання педагогічної ради. Педагоги закладу стали активними учасниками обговорення актуальних тем. Богданов С.М., директор закладу, повідомив про особливості організації освітнього процесу в Центрі «Грані» у 2020-2021 н.р. згідно рекомендацій МОН України. Арутюнян В.Е., заступник директора з навчально-виховної роботи, довів до відома присутніх дані про навчальне  навантаження, зміни у кадровому складі, у структурі закладу. Ревков О.В., заступник директора з навчально-методичної  роботи, висвітлив тему «Самоаналіз власної педагогічної діяльності – шлях до удосконалення професійної майстерності педагогів». Комиса І.В., методист закладу, провела педагогічний практикум за інноваційною технологією організаційного розвитку та змін «The World Cafe». Присутнім було запропоновано розподілитись на 4 команди та узагальнити роботу за темою «Перспективні ідеї для розвитку закладу позашкільної освіти».

 

Учасникам було запропоновано обговорення актуальних у новому навчальному році питань. Наприкінці роботи груп відбулася презентація проектів. Учасниками групи «Дистанційне навчання» було акцентовано увагу на те, що перед педагогами стоїть великий виклик – навчитися вільно користуватись сучасними освітніми електронними ресурсами, організувати роботу та мотивувати дітей до навчання, налагодити зворотній зв’язок і відслідковувати результати дистанційного навчання. Група «Інновації та інтерактив» довела, що інновації самі по собі не виникають, вони є результатом педагогічних пошуків, передового педагогічного досвіду окремих педагогів і цілих колективів. Сучасний педагог повинен мати винахідливе мислення, знаходити шляхи розв’язання проблем у будь-якій ситуації, працювати в команді, бути здатним приймати рішення, активно використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у всіх галузях своєї діяльності – так вважають учасники групи «Професійна компетентність педагога». Імідж закладу освіти слугує символічним позначенням закладу та акумулює соціальну енергію і здатен мотивувати до певних дій – довели учасники групи «Імідж закладу».

 

Світове кафе – альтернативний формат обговорення питань у групі. Акцент робиться на спілкуванні між учасниками і на продукуванні нових думок та ідей. Це розмова про суть справи у невимушеній атмосфері.

 

Навчальний рік, що розпочався, мотивує нас усіх продовжувати відкривати нові можливості для спілкування та шукати креативні шляхи подолання сучасних викликів!